Naša firma je u kontaktu sa više hilijada lokalnih vlasti i preduzeća – i svojim radom im pruža mogućnost prilagodjavanja «informacionom društvu» - koje je svojstveno našem vremenu – i to na međunarodnom nivou, putem svesnog i stalnog stvaranja sopstvenih poslovnih kontakata i sopstvene budućnosti.
 
    RO
HU
EN
DE
UA
BG
SR

O Nama

Naša kompanija, SVS City Media, već godinama radi na pruženju pomoći lokalnim vlastima iz Srednje i Zapadne Evrope, odnosno malim i srednjim preduzećama za stvaranje ekonomskih, trgovinskih i investicionih veza sa preduzećima koja raspolazu velikim kapitalom kao i sa uspešnim preduzetnicima koji obavljaju svoju delatnost u zemljama Evropske Unije, u prvom redu u Nemačkoj i Austriji.

Naša firma je u kontaktu sa više hilijada lokalnih vlasti i preduzeća – i svojim radom im pruža mogućnost prilagodjavanja «informacionom društvu » - koje je svojstveno našem vremenu – i to na međunarodnom nivou, putem svesnog i stalnog stvaranja sopstvenih poslovnih kontakata i sopstvene budućnosti.

Naše aktivnosti pružaju podršku našim partnerima - lokalnim vlastima i preduzećama – za predstavljenje svog rada i svojih projekata u okruzenju gde ostvarenje planova za budućnost obezbedjuju partneri sa snažnom materijalnom, tehnološkom i finansijskom podrškom.

 
  Homepage :Kontakt
© Copyright SVS CityMedia, All Rights Reserved.