Наши партньори са множество местни администрации и фирми, като , чрез дейността си , SVS City Media им предоставя възможност на международно ниво да посрещнат изискванията на доминиращото „информационно общество”: да развиват съзнателно и продължително собствените си търговски отношения и бъдеще.
 
    RO
HU
EN
DE
UK
BG
SR

За нас

Години наред фирма SVS City Media се занимава с  подпомагането на  местните администрации, съответно на малките и средни предприятия в Централна  и Източна Европа, в осъществяване на икономически и търговски  взаимоотношения с фирми и компании, разполагащи със значителен капитал, които извършват своята дейност в Европейския Съюз и най-вече в Австрия и Германия.

Наши партньори са множество местни администрации и фирми, като , чрез дейността си , SVS City Media им предоставя възможност на международно ниво да посрещнат изискванията на доминиращото „информационно общество”: да развиват съзнателно и продължително собствените си търговски отношения и бъдеще.

 
  Homepage :Контакт
© Copyright SVS CityMedia, All Rights Reserved.